Χαράξεις - Οριοθετήσεις

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τοπογράφος Μηχανικός στην καθημερινή επαγγελματική πρακτική είναι η εφαρμογή στο έδαφος μιας κλασικής αποτύπωσης, ενός οικοπέδου ή ενός κληροτεμαχίου. Κυρίως η εφαρμογή των διανομών του Υπουργείου Γεωργίας από τους Τοπογράφους, παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες οι οποίες πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη όταν ζητείται οριοθέτηση – χάραξη των ορίων ενός ακινήτου. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή διότι:

  •  Τα σημεία εξάρτησης που θα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί από την Υπηρεσία κατά τη φάση της υλοποίησης της διανομής.
  •  Οι διανομές του Υπ.Γεωργίας είναι κατά κανόνα πάρα πολύ παλιές (ορισμένες χρονολογούνται από την δεκαετία του 1929) και συνεπώς, τα τριγωνομετρικά που υλοποιήθηκαν, μετρήθηκαν και εντάχθηκαν στα προβολικά συστήματα προκειμένου να μελετηθεί ένα συγκεκριμένο αγρόκτημα, δεν υφίστανται σήμερα για να χρησιμοποιηθούν.
  •  Κάθε αγρόκτημα έχει το δικό του προβολικό σύστημα συντεταγμένων. Ακόμα και γειτονικά αγροκτήματα έχουν μελετηθεί σε διαφορετικά και τα υπάρχοντα (σήμερα) τριγωνομετρικά της ΓΥΣ μπορεί να μην έχουν τιμές στο κέντρο που θέλουμε να εργαστούμε ή να έχουν καταστραφεί ή ακόμα και να υπάρχουν τριγωνομετρικά βάθρα στην περιοχή εργασίας, μας δεν είναι απόλυτο ότι έχουν χρησιμοποιηθεί από την ΤΥΥΓ για την μελέτη της εκάστοτε διανομής.
  •  Οι περισσότερες διανομές εμφανίζουν σχεδιαστικά προβλήματα τα οποία γίνονται αντιληπτά στην περίπτωση που θα ψηφιοποιήσουμε ένα απόσπασμα του χάρτη της διανομής. Τα σφάλματα αυτά δεν έχουν μια κοινή τάξη μεγέθους σε όλες τις διανομές, ενώ διαφέρουν ακόμα και από πινακίδα σε πινακίδα ενός μεμονωμένου αγροκτήματος. Γίνονται εύκολα αντιληπτά κατά την ψηφιοποίηση, όπου διαπιστώνεται, για παράδειγμα, ότι μια πλευρά που αναγράφεται στο διάγραμμα ως 100.00μ , κατά την ψηφιοποίηση να προκύπτει 95.00μ.
  • Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως τα Κτηματολογικά Διαγράμματα του Ελληνικού Κτηματολογίου σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι προς χάραξη.

Τα τελευταία χρόνια αρκετοί επαγγελματίες μηχανικοί αλλά και κυρίως εμπειροτέχνες Τοπογράφοι αναλαμβάνουν οριοθετήσεις κληροτεμαχίων σε περιοχές με λειτουργούν Κτηματολόγιο κάνοντας χρήση των γεωμετρικών στοιχείων του Κτηματολογίου. Δηλαδή δεν μελετούν, δεν μετρούν, δεν λαμβάνουν υπόψη στοιχεία της διανομής. Προμηθεύονται από το Κτηματολογικό γραφείο της περιοχής τα στοιχείου του ακινήτου και τα εφαρμόζουν στο έδαφος. Φυσικά στις περισσότερες περιπτώσεις το ακίνητο τοποθετείται από 4 εώς 10 μέτρα σε λάθος σημείο. Η τραγική άγνοια (άγνοια της επιστήμης τους και άγνοια κινδύνου), όχι μόνο βλάπτουν τον κλάδο και τους συναδέλφους που έχουν τις γνώσεις και την αξιοπρέπεια να κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά όπως πρέπει, αλλά αποτελεί και τεράστιο κίνδυνο για τους πολίτες που τους αναθέτουν τη δουλειά. Υπάρχουν επαγγελματίες που διαλαλούν στους πολίτες πως “πλέον αυτά ισχύουν και ξεχάστε τα προηγούμενα” και ο κόσμος χάνει τον ύπνο του που βλέπει σύνορα 20ετίας να μετατοπίζονται.

Το τεχνικό μας γραφείο ασχολείται με τα κληροτεμάχια περισσότερο απο 15 χρόνια, και συγκεκριμένα στις διανομές της Ηπείρου. Η τεχνική που εφαρμόζουμε είναι μία και μοναδική. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ και εξάρτηση από τα τριγωνομετρικά σημεία της Διανομής. 

Βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας και τη γνώση μας και χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα στον τομέα των τοπογραφικών-γεωδαιτικών Οριοθετούμε τα ακίνητα σας στην πραγματική τους θέση εφαρμόζοντας επιστημονικούς μεθόδους μεθοδολογιών. 

elGreek