Εξοπλισμός

Το γραφείο μας επενδύει συνεχώς στην ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού με αποτέλεσμα να διαθέτει τα πλέον σύγχρονα όργανα.

Τοπογραφικός Εξοπλισμός

 1. 1 x Γεωδαιτικό GPS διπλής συχνότητας GR-5 with Vanguard
  Technology
 2. 2 x  Hiper VR Γεωδαιτικό GPS η πιο εξελιγμένη τεχνολογία GNSS
 3. 1 x Γεωδαιτικός σταθμός Leica 1201
 4. 1 x Γεωδαιτικός σταθμός Trimble M3
 5. 1 x Ηλεκτρονικός χωροβάτης Leica Sprinter 250m
 

Συστήματα ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ – ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ

 1. 1 x Αερομοντέλο eBeeX RTK Sensefly για εφαρμογές αεροφωτογραφήσεων
  με σκοπό την παραγωγή ορθοφωτοχαρτών και μοντέλων εδάφους.
 2. 1 x Phantom 4 Professional drone για εφαρμογές
  αεροφωτογραφίσεων
 3. DJI Mavic 3E Enterprise RTK Drone

Λογισμικά

 1. Pix4Dmapper Ολοκληρωμένο φωτογραμμετρικό λογισμικό
  επεξεργασίας φωτογραφιών με δυνατότητα παραγωγής 3D νέφους
  σημείων, μοντέλου επιφανείας κ.α. της Pix4d.Πιστοποιημένος
  χρήστης της Pix4D.
 2.  UgCS λογισμικό σταθμού εδάφους.
 3.  Trimble Geomatics Office λογισμικό επίλυσης γεωδαιτικών
  μετρήσεων της Trimble.
 4.  Trimble Survey Controller λογισμικό πεδίου της Trimble.
 5.  MAGNET Field λογισμικό πεδίου.
 6.  DelSurvey Professional λογισμικό τοπογραφίας.
 7.  GstarCAD 2021 λογισμικό σχεδίασης.
 8.  Diolkos – Λογισμικό οδοποιίας – Diolkos3d
 9. Anadelta Tessera . Λογισμικό σχεδιασμού και κατασκευής οδικών έργων.