Μελέτες Φωτοερμηνείας

Η φωτοερμηνεία είναι η ειδική εκείνη επιστημονική μέθοδος της τοπογραφίας δια της οποίας παρατηρώντας ζεύγος διαδοχικών αεροφωτογραφιών σε ειδικά όργανο (στερεοσκόπια) ή με πλέον με σύγχρονα λογισμικά επιτυγχάνεται η δημιουργία ανάγλυφου εικόνας του εδάφους επί της οποίας πραγματοποιούνται οι παρατηρήσεις. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα της άνετης παρατηρήσεως και διαπιστώσεως με αναμφισβήτητο τρόπο, της μορφολογίας του εδάφους ως και τον επιπεδομετρικών λεπτομερειών που βρίσκονται επί αυτού , καλλιέργειες , δρόμοι , σπίτια , ρέματα , δέντρα , μαντρότοιχοι , μονοπάτια , γεφύρια κτλ. Συνεπώς είναι το τεχνικό εργαλείο, μέσω του οποίου επιτυγχάνουμε την διαχρονική ερμηνεία ενός ακινήτου ως προς τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του σε παρελθούσες χρονικές στιγμές, οι οποίες αποτυπώνονται στις ιστορικές αεροφωτογραφίες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) ή του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) εξάγοντας συμπεράσματων κατά τη στιγμιαία αποτύπωση του ακινήτου στο παρελθόν ή και παρακολούθηση των ιστορικών στιγμιότυπων, με στόχο την καταγραφή των μεταβολών στην πάροδο του χρόνου.

Η Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών χρησιμεύει: – στη χρονική τοποθέτηση ανέγερσης ακινήτου – στην κατάθεση ένστασης στο Εθνικό Κτηματολόγιο – στην απόδειξη ύπαρξης κτίσματος προ των ετών 1955, 1975, 1983, 2003 – απαραίτητη για τη ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών – Οι αεροφωτογραφίες συνιστούν βάσιμα και έγκυρα στοιχεία, καθότι πρόκειται για δημόσια έγγραφα. Το Τεχνικό μας γραφείο ειδικεύεται στους τομείς της Φωτοερμηνείας Αεροφωτογραφιών, της Τοπογραφίας & του Κτηματολογίου και σας παρέχει τεχνικά άρτιες υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση κάθε υπόθεσής σας.

 

Διαθέτουμε τον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής πιστότητας και ακρίβειας, για να μπορούμε να εκπονούμε ακόμα και τις πιο απαιτητικές μελέτες σε θέματα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας. Η εμπειρία μας στη χρήση σύγχρονου φωτοερμηνευτικού & τοπογραφικού εξοπλισμού, καθώς και λογισμικού φωτογραμμετρικής επεξεργασίας αεροφωτογραφιών μας καθιστά απαραίτητους συνεργάτες κορυφαίων μηχανικών & δικηγόρων σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Τα μέλη μας είναι εξειδικευμένοι Μηχανικοί με πολυετή εμπειρία , τεχνικούς συμβούλους – μέλη του καταλόγου των Πραγματογνωμόνων των Πρωτοδικείων , του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με πολυετή πείρα σε πλήθος υποθέσεων και πιστοποιημένους εκτιμητές του Υπουργείου Οικονομικών.

Μας διακρίνει ο επαγγελματισμός που με κύριο χαρακτηριστικό η άμεση παράδοση & ύψιστη ποιότητα παραδοτέου έργου.

"Φορέστε απλά γυαλιά κόκκινου και κυανού φίλτρου και δείτε στερεοσκοπικά"