Τοπογραφικές Εργασίες

Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη στην οποία περιλαμβάνεται το σχέδιο της υφιστάμενης κατάστασης του ακινήτου και των περιεχομένων αυτού, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει το ακίνητο (θεσμικές γραμμές,δηλώσεις κτλ) και διαφοροποιείται ανάλογα με την επικείμενη χρήση του. Για την σύνταξή του απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις των επιστημών της γεωδαισίας, χαρτογραφίας καθώς και της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Με το τοπογραφικό διάγραμμα ο πολίτης έρχεται σε επαφή συνήθως για τη διεκπεραίωση κάποιας υπόθεσης μεταβίβασης ακινήτου.

Το τμήμα της γης που μεταβιβάζεται καθιστά το τοπογραφικό διάγραμμα ιδιαίτερα σημαντικό καθώς ένας λάθος ή μια παράλειψη μπορεί να οδηγήσει τον ιδιοκτήτη σε επιπλέον κόστος για συμπληρωματικές διορθωτικές συμβολαιογραφικές πράξεις, έως τις αίθουσες των δικαστηρίων με τους όμορους ιδιοκτήτες.

Τοπογραφικά Διαγράμματα

 • Παντός είδους και εκτάσεως.
 • Συμβολαίου – μεταβιβάσεων.
 • Έκδοσης οικοδομικής αδείας.
 • Οριοθέτησης οικοπέδων – αγροτεμαχίων – εκτάσεων – κατασκευών.
 • Καθορισμού αιγιαλού και παραλίας
 • Κατάτμησης.
 • Χάραξης ρυμοτομικών – οικοδομικών γραμμών.
 • Πράξης τακτοποίησης – αναλογισμού
 • Πράξης εφαρμογής Εξαρτημένα στο πανελλήνιο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ’87

Υποστήριξη μελετών

 • Αποτυπώσεις,Υψομετρίες – απόδοση ψηφιακού μοντέλου εδάφους – ισοϋψείς
 • Τριγωνισμοί – συνορθώσεις δικτύων
 • Οριοθετήσεις
 • Σχεδιαστική υποστήριξη: οριζοντιογραφίες, μηκοτομές, διατομές

Υποστήριξη κατασκευών

 • Χαράξεις οριζοντιογραφικές-υψομετρικές
 • Σταδιακές αποτυπώσεις χωματουργικών εργασιών
 • Επιμετρήσεις – εμβαδομετρήσεις – ογκομετρήσεις
 • Δίκτυα οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου

Μελέτες

 • Τοπογραφικές
 • Συγκοινωνιακές
 • Υδραυλικές
 • Οδοποιίας

Αποτυπώσεις ειδικού χαρακτήρα

 • Αποτυπώσεις μνημείων
 • Βιομηχανικές
 • Έλεγχος μικρομετακινήσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε

elGreek