Τεχνικές εκθέσεις μηχανικού – Πραγματογνωμοσύνες

Ο θεσμός του πραγματογνώμονα, καθιερώνεται από τη νομοθεσία άρθρα 368 έως 392 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που δίνει τη δυνατότητα στο Δικαστή να ζητήσει τη γνώμη του ειδικού, εφόσον κρίνει ότι απαιτούνται ειδικές γνώσεις για τη μελέτη των στοιχείων της δικογραφίας. Ο οριζόμενος Πραγματογνώμων ορκίζεται για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης και καθίσταται παράγων της δίκης. Τα διάδικα μέλη, έχουν δικαίωμα να δηλώσουν για τον εαυτό του το καθένα Τεχνικό Σύμβουλο. Οι Τεχνικοί Σύμβουλοι καθίστανται παράγοντες της δίκης και συνεργάζονται στο εξής με τον ή τους Πραγματογνώμονες, έχοντας το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων της δικογραφίας.

Το τεχνικό μας γραφείο έχει σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων πραγματογνωμοσυνών είτε για δικαστική χρήση είτε για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Οι εκθέσεις αυτές συχνά περιλαμβάνουν εκθέσεις φωτοερμηνείας, τοπογραφικά διαγράμματα, ορθοφωτοχάρτες υψηλής ανάλυσης που είναι ένα σύγχρονο χαρτογραφικό προϊόν που έχει σκοπό τη καλύτερη οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων συνδυάζοντας την μετρητική ποιότητα και ακρίβεια ενός τοπογραφικού διαγράμματος με τον πλούτο και την ποιότητα πληροφορίας που μπορεί να μας δώσει μία υψηλής ανάλυσης ψηφιακή αεροφωτογραφίας.