Ανθρώπινο Δυναμικό

Βασίλειος Ι. Δημητρίου – Μηχανικός Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής MSc

Ο Βασίλειος Δημητρίου, ένας διακεκριμένος Μηχανικός  Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, αποτελεί  μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Αρ. ΤΕΕ: 15712) και υπηρετεί ως Γραμματέας στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας. Πέραν της εκπαίδευσής του ως Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογράφος στο Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα Σερρών, κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων, προσθέτοντας σημαντική αξία στις υπηρεσίες που προσφέρει.

Έχει αναγνωριστεί για την εμπειρία του σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα, είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου στην Οδοποιία, τα Υδραυλικά και τα Λιμενικά έργα, ειδικεύεται σε μελέτες ειδικών γεωδαιτικών εφαρμογών, φωτογραμμετρίας και σε υπηρεσίες με χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAVs) και Lidar. Η συμμετοχή του στην 1η ημερίδα Geomapplica και το 2ο Διεθνές Συνέδριο Geomapplica, με θέμα “Εφαρμογές UAV και Drones στον Ελλαδικό χώρο”, αντανακλά την εμβάθυνση των γνώσεών του σε αυτό το πεδίο. 

 
Επιπλέον, είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Ελεγκτών Δόμησης (Αριθμός Μητρώου 5231), πιστοποιημένος χρήστης επαγγελματικής κατηγορίας ΣμηΕΑ (αριθμός P12018248), ενώ είναι και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ σε θέματα Πληροφορικής, Τοπογραφίας και Δομικών Έργων (Κωδικός ΕΒ 29475). Είναι επίσης τακτικό μέλος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (ΑΜ 1907) και συμπεριλαμβάνεται στο μητρώο των  Δικαστικών  Πραγματογνώμων   Μηχανικών για τα Πρωτοδικεία της Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας.
 
Στον επαγγελματικό τομέα, έχει συνεργαστεί με αξιόλογες εταιρείες, όπως η GeoSet LTD σε έργα ανάπτυξης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών G.I.S,     τη Τεχνική Εταιρεία ΆΚΤΩΡ ΑΤΕ σε μεγάλα έργα όπως το ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ και ΕΡΓΟΣΕ  καθώς και στην εταιρεία “Τοπομετρία” Ε.Π.Ε. σε εξειδικευμένες μελέτες τοπογραφίας. Η συνεργασία του με την ΤΕΡΝΑ ΑΕ στην Ιόνια Οδό (Τμήμα S3A) και η συμμετοχή του σε έργα της Anax NW Ι.Κ.Ε. για την HELLENIC PETROLEUM ARTA – PREVEZA αναδεικνύουν την εκτεταμένη τεχνογνωσία και τη σημαντική εμπειρία του στον τομέα του.
 

Οι άμεσοι συνεργάτες μας , με πολυετή μελετητική και εργοταξιακή εμπειρία.

Θεοχάρης Παπαδιαμάντης
Διπλ. Τοπογράφος Μηχανικός