Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS είναι από τα πιο εξελισσόμενα πεδία υπηρεσιών που δραστηριοποιούμαστε. Τα GIS είναι πληροφοριακά συστήματα με τα οποία δύναται να συλλέγεις, να διαχειρίζεσαι, να αποθηκεύεις, να επεξεργάζεσαι και κατ’ επέκταση να αναλύσεις και να παράγεις ψηφιακούς χάρτες δεδομένων που μας ενδιαφέρουν για ένα χώρο. Υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε με τα GIS είναι :

 • Συλλογή δεδομένων και δόμηση βάσεων δεδομένων
 • Γεωαναφορά και ψηφιοποίηση σχεδίων και χαρτών
 • Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών
 • Θεματική χαρτογραφία και παραγωγή ψηφιακών χαρτών

 

Το τεχνικό μας γραφείο σε μια προσπάθεια συνεχούς εξελίξεις στα τεχνολογικά μέσα αναπτύξαμε μια εφαρμογή γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για το Νομό Πρέβεζας. Σκοπός του λογισμικού αυτού είναι η γρήγορη εύρεση ενός γεωγραφικού σημείου. Απευθύνεται κυρίως σε Μηχανικούς, Συμβολαιογράφους, Εκτιμητές, , Γεωπόνους, Κτηνίατρους, Δικηγόρους και Δημόσιες Υπηρεσίες.

Πάνω σε υπόβαθρο google earth παρέχεται πληροφορία για κάθε γεωγραφικό σημείο που αναζητάτε όπως :

  1. Σε ποιον αριθμό κληροτεμαχίου ανήκει, ποιας διανομής, σε ποιο φύλλο χάρτη και σε ποιο έτος.
  2. Σε ποίο ΚΑΕΚ Κτηματολογίου βρίσκεται. (Εφόσον υπάρχει κτηματολόγιο)
  3. Εάν βρίσκεται εντός ή εκτός ορίων οικισμού, Επίσης γίνεται αναφορά στο ΦΕΚ της περιοχής .
  4. Σε ποία ζώνη ΣΧΟΟΑΠ – ΓΠΣ ευρίσκεται το σημείο.
  5. Εάν βρίσκεται σε Αναδωτέες έκτάσεις (της τελευταίας 15 έτιας).
  6. Εάν βρίσκεται σε περιοχή που έχει γίνει Πράξη Χαρακτηρισμούς ή Δασικού Χάρτη (της τελευταίας 15 έτιας).
  7. Εάν βρίσκεται σε Όριο Απαλλοτριώσεις για κάθε ΚΥΑ του Αυτοκινητόδρομου της Ιόνιας Οδού.
  8. Όριο natura 2000 και προστατευόμενες περιοχές.

Είναι ανεξάρτητο πρόγραμμα , χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής , με υπόβαθρο google earth . Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει αποστάσεις μεταξύ των σημείων και να εξάγει σε μορφή εικόνας αποσπάσματα. Υπάρχει η δυνατότητα να διαμορφωθεί και ανάλογα με της απαιτήσεις σας . .

Επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] για περισσότερες πληροφορίες και για δωρεάν DEMO