Το γραφείο μας

Το γραφείο μας ιδρύθηκε το 2009 με την επωνυμία Δημητρίου Βασίλειος και Συνεργάτες με σκοπό την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα των τοπογραφικών και ειδικών γεωδαιτικών εφαρμογών αλλά και την παροχή υπηρεσιών στον τεχνικό και κατασκευαστικό τομέα.

Βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας και τη γνώση μας και χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα στον τομέα των τοπογραφικών-γεωδαιτικών οργάνων παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε δραστηριότητα τεχνικών εταιρειών, εργοληπτών, μηχανικών , δημόσιων φορέων, ιδιωτών όπως τοπογραφικές μελέτες, τεχνικές μελέτες, επιβλέψεις έργων, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τεχνικά θέματα και διάφορες άλλες συναφείς υπηρεσίες παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών απευθυνόμαστε σε:

  • Ιδιώτες
  • Κατασκευαστικές εταιρίες και
  • Συναδέλφους μηχανικούς, με σκοπό τη συνεργασία στη μελέτη και την κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων

 

Τα μέλη μας είναι εξειδικευμένοι Μηχανικοί με πολυετή εμπειρία και συνεχή παρουσία σε μεγάλα τεχνικά έργα. Για την αποπεράτωση των μελετών που αναλαμβάνουμε, συνεργαζόμαστε, κατά περιπτώσεις, με επιστημονικό προσωπικό, ειδικούς από το Δημόσιο τομέα, καθώς και μέλη Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

 

Έμφαση δίνεται στη συνεχή ανανέωση και επένδυση σε τεχνολογικό εξοπλισμό με αποτέλεσμα το γραφείο μας να διαθέτει τα πλέον σύγχρονα όργανα και λογισμικά. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να αναλάβουμε ένα μεγάλο εύρος μελετών και να ανταποκριθούμε άμεσα και αξιόπιστα ανεξάρτητα από το μέγεθος των απαιτήσεων, τηρώντας πάντα τα αρχικά συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα.