Κατάσταση δείκτη:
Κάντε κλικ και σύρετε το δείκτη.
Τρέχουσα θέση:
Event Click LatLng

Online Services

Move the pin on the map and the coordinates will appear next to the map. You can then copy them to the appropriate places on the form and select the service or services you want.

* You can choose Services 12 & 13 but pricing will be negotiated.

Οι Υπηρεσίες μας

12. Κατασκευή Ορθοφωτοχάρτη . (4cm/pix)

Ενδεικτική τιμή

3 ευρώ / στρέμμα  (ελάχιστη έκταση  30 στρέμματά)  – Μη γεωαναφερμένος

5  ευρώ / στρέμμα  (ελάχιστη έκταση  30 στρέμματά)  – Γεωναφερμένος σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87


Info : Τα ψηφιακά χαρτογραφικά δεδομένα θα παραχθούν συνδυαστικά με την εφαρμογή επίγειων & δορυφορικών μεθόδων μέτρησης, σε συνδυασμό με σύγχρονες φωτογραμμετρικές μεθοδολογίες. Θα αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση, θα δημιουργηθούν εξ αρχής για τον σκοπό της μελέτης και με βάση την ζητούμενη ακρίβεια. Οι ψηφιακές ορθοφωτογραφίες / ορθοφωτοχάρτες αποτελούν ένα σύγχρονο χαρτογραφικό προϊόν που συνδυάζει την μετρητική ποιότητα και ακρίβεια ενός τοπογραφικού διαγράμματος με τον πλούτο και την ποιότητα πληροφορίας που μπορεί να μας δώσει μία υψηλής ανάλυσης ψηφιακή αεροφωτογραφία. Στο τεχνικό μας γραφείο έχουμε την δυνατότητα να παράγουμε άμεσα, υψηλής ποιότητας έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας, σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις κάθε ενδιαφερομένου πελάτη.

13. Κατασκευή Ψηφιακού μοντέλου εδάφους . (point cloud)

Ενδεικτική τιμή

3 ευρώ / στρέμμα  (ελάχιστο 30 στρέμματά)  – Μη γεωαναφερμένος

5 ευρώ / στρέμμα  (ελάχιστο 30 στρέμματά)  – Γεωναφερμένο σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87

Info : Τα ψηφιακά χαρτογραφικά δεδομένα θα παραχθούν συνδυαστικά με την εφαρμογή επίγειων & δορυφορικών μεθόδων μέτρησης, σε συνδυασμό με σύγχρονες φωτογραμμετρικές μεθοδολογίες. Θα αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση, θα δημιουργηθούν εξ αρχής για τον σκοπό της μελέτης και με βάση την ζητούμενη ακρίβειαΤα Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους αποδίδουν το ανάγλυφο του εδάφους σε ηλεκτρονική μορφή και σε διάφορα formats αποτελούν δε προαπαιτούμενο για την δημιουργία των ορθοφωτοχαρτών. Προκύπτουν μέσω φωτογραμμετρικών διαδικασιών με επεξεργασία στερεοσκοπικών αεροφωτογραφιών και χρήση κατάλληλων λογισμικών σε ψηφιακούς φωτογραμμετρικούς σταθμούς.

1. Finding KAEK Property plot

Info : Αναζητήστε το ακίνητό σας στο παρακάτω χάρτη και σας βρίσκουμε άμεσα στο ΚΑΕΚ του Γεωτεμαχίου σας .
Τι είναι ο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου);
Ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου είναι ο μοναδικός για κάθε ακίνητο 12ψήφιος αριθμός, με τον οποίο γίνεται εύκολα και γρήγορα η αναζήτηση στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου.

2. Εύρεση Αριθμού Κληροτεμάχιο Διανομής

Info : Αναζητήστε το ακίνητό σας στο παρακάτω χάρτη και σας βρίσκουμε άμεσα στο τον αριθμό κληροτεμαχίου την ημερομηνία διανομής.

3. Property inspection in the posted Forest Map.

Info : Έλεγχος και αξιολόγηση του γεωτεμαχίου σας σύμφωνα με τον αναρτημένο δασικό χάρτη. Ελέγχεται τυχόν ύπαρξη και το είδος του προβλήματος της ιδιοκτησίας με την δασική νομοθεσία. Για κάθε έλεγχο θα συντάσσεται αναφορά, στην οποία, εκτός από το απόσπασμα του δασικού χάρτη με την ιδιοκτησία, θα επεξηγείται το είδος του προβλήματος και οι προτάσεις επίλυσής του.

4. Έλεγχος ακινήτου στο Κτηματολογίου

Info : Έλεγχος και αξιολόγηση του γεωτεμαχίου σας σύμφωνα με την προ-ανάρτηση ή ανάρτηση του Κτηματολογίου. Ελέγχονται τα γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου σας και τυχόν προβλήματα της ιδιοκτησίας . Για κάθε έλεγχο θα συντάσσεται αναφορά, στην οποία, εκτός από το απόσπασμα των Κτηματολογικών διαγραμμάτων με υπόβαθρο υψηλής ανάλυσης ορθοφωτοχάρτη θα επεξηγείται το είδος του προβλήματος και οι προτάσεις επίλυσής του.

5. Πλήρες έλεγχος γεωτεμαχίου

Info : Περιλαμβάνει τον έλεγχο στον αναρτημένο δασικό χάρτη και στο Κτηματολόγιο. Έλεγχος και αξιολόγηση του γεωτεμαχίου σας. Ελέγχεται τυχόν ύπαρξη και το είδος του προβλήματος της ιδιοκτησίας με την δασική νομοθεσία και Ελέγχονται και τα γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου σας και τυχόν ιδιοκτησιακά προβλήματα.

6. Scanning Topographic Diagrams 1: 5000

Info : Περιλαμβάνει : Σάρωση των πρωτότυπων χαρτών σε ανάλυση 300 dpi. Μετασχηματισμός τους στα συστήματα HATT ΓΥΣ η ΕΓΣΑ'87.
Δημιουργία αρχειου DWG για Autocad.

7. Σάρωση Τοπογραφικών Διαγραμμάτων 1:50000

Info : Περιλαμβάνει : Σάρωση των πρωτότυπων χαρτών σε ανάλυση 300 dpi. Μετασχηματισμός τους στα συστήματα HATT ΓΥΣ η ΕΓΣΑ'87.
Δημιουργία αρχειου DWG για Autocad.

8. Contour lines Ανά 20 μ.

Info : από ψηφιοποίηση χάρτη κλίμακας 1:50000 στα όρια τοπογραφικού διαγράμματος, σε διανυσματική μορφή, ανά φύλλο χάρτη 1:5.000

9. Έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας ακινήτου (Βεβαίωση νομιμότητας ακινήτου σε αδόμητο γεωτεμάχιο) σύμφωνα με το (ΦΕΚ Β' 334/29-01-2021)

10. Όριο Απαλλοτρίωσης ( για Ιόνια και Ολύμπια Οδός) ανά 100 μ.

Info : Περιλαμβάνει τη γραμμή απαλλοτρίωσης των Αυτοκινητοδρόμων σε διανυσματική μορφή

11. Όριο Απαλλοτρίωσης επαρχιακών οδών τα 100 μ.

Info : Περιλαμβάνει τη γραμμή απαλλοτρίωσης των Επαρχικών Οδών των Π.Ε Άρτας και Πρέβεζας σε raster μορφή. Μετασχηματισμός τους στα συστήματα HATT ΓΥΣ η ΕΓΣΑ'87. Δημιουργία αρχειου DWG για Autocad.

en_GBEnglish