A- A A+
Βασίλης Δημητρίου - Τοπογράφος Μηχανικός

Βασίλης Δημητρίου Τοπογράφος Μηχανικός Έργα

ήχος ΑμεΑΕπιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο ΑμεΑ ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση

Υπηρεσίες Κτηματολογίου

Εθνικό Κτηματολόγιο Βασίλης Δημητρίου

Το Κτηματολόγιο είναι μια γενική, ενιαία, συστηματική και συνεχώς ενημερωμένη καταγραφή, που περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε τμήματος γης, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου. Με την σύνταξη του σταδιακά αντικαθίστανται το ισχύον σύστημα μεταγραφών και τα υποθηκοφυλακεία.

Η ύπαρξη κτηματολογικών διαγραμμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο δίνει τη δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο, αφού καταβάλλει το αντίστοιχο αντίτιμο, να προμηθευτεί τη γεωμετρική πληροφορία για το σχετικό γεωτεμάχιο. Η γεωμετρική πληροφορία παρέχεται διαμέσου του Κτηματογραφικού Διαγράμματος και περιλαμβάνει τις συντεταγμένες των κορυφών του γεωτεμαχίου στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 87 (ΕΓΣΑ 87) καθώς και την τιμή του εμβαδού του κατά το Κτηματολόγιο.

Προσοχή όμως αυτές οι συντεταγμένες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χαράξη ορίων ιδιοκτησίας, δεν είναι δηλαδή αποδεικτικές των ορίων του γεωτεμαχίου αλλά ενδεικτικές. Γι αυτό και οι αποκλίσεις τόσο ως προς τη θέση όσο και προς τα υπόλοιπα γεωμετρικά στοιχεία του γεωτεμαχίου (εμβαδό, μήκη πλευρών, συντεταγμένες κορυφών) δεν πρέπει να μας ανησυχούν ως ένα βαθμό.

Στο θεσμό του Κτηματολογίου έχει εισαχθεί η έννοια της ανοχής με σκοπό να αποσβέσει την επιδρασή των όποιων αποκλίσεων υπάρχουν στα γεωμετρικά στοιχεία μεταξύ Κτηματολογίου και Τίτλων Ιδιοκτησίας που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν στις συναλλαγές.

Η έννοια της ανοχής για το καθεστώς του Κτηματολογίου, εισάγεται με το το 3481/2006 και την προσθήκη του άρθρου 13α (ΦΕΚ Α 162- εδώ). Σύμφωνα με το άρθρο αυτό "... το καταχωρισθέν στο Κτηματολόγιο εμβαδόν του ακινήτου και μόνο δεν αποτελεί προσδιοριστικό στοιχείο της ταυτότητας του ακινήτου. Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε., καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού, επί το μείζον ή ελάσσον, της αποδεκτής αποκλίσεως της τιμής του καταχωρισθέντος στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου εμβαδού, σε σχέση προς τη τιμή που προκύπτει από την εμβαδομέτρηση με μέθοδο ακριβέστερη από την προβλεπόμενη στις τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου...". Στο ίδιο άρθρο επισημαίνεται ότι η "αποδεκτη απόκλιση" αποτελεί στοιχείο του αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος, καθώς και ότι με όμοια απόφαση ο Ο.Κ.Χ.Ε. θα αποτυπώνει στο κτηματολογικό διάγραμμα τη "ζώνη κανονισμού ορίων".

Το σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την ικανοποίηση αυτών των δύο εννοιών (απόκλιση εμβαδού και ζώνη κανονισμού ορίων) είναι η συμβατότητα του έκαστου γεωτεμαχίου με το Κτηματολόγιο και επομένως η ανεμπόδιστη καταχώρηση κάθε δικαιοπραξίας που σχετίζεται με αυτό. Σε περίπτωση που αυτές δεν ικανοποιούνται τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διορθώσει τα όρια του γεωτεμαχίου στο Κτηματολόγιο βάσει της διαδικασίας που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρο 19 του Ν.2664/1996 για τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων.

Ένα ακόμη στοιχείο που θα πρέπει να προσέξει κάποιος είναι η έννοια της ακριβέστερης καταμέτρησης. Το άρθρο 13α αναφέρεται σε απόκλιση που οφείλεται σε εμβαδομέτρηση με μέθοδο ακριβέστερη των προβλέπόμενων τεχνικών προδιαγαφών της κτηματογράφησης. Θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει, πως αν το ακίνητό του είναι εκτός των αποδεκτών αποκλίσεων στο Κτηματολόγιο, έχοντας ένα πρόσφατο τοπογραφικό σε ΕΓΣΑ 87, μπορεί να αιτηθεί τη διόρθωση του γεωτεμαχίου του και η αποδοχή της θα ήταν μια τυπική διαδικασία. Ανατρέχοντας όμως στη παρ. 2 του άρθρο 19 του Ν.2664/1996 διαπιστώνει ότι τα σφάλματα αφορούν γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών, δηλαδή η απόδειξη σφάλματος προκύπτει από τους καταχωρημένους τίτλους (κτηματολογικές εγγραφές) στο σύστημα του Κτηματολογίου και στα συνημμένα σε αυτό τοπογραφικά. Συνεπώς δεν αρκεί να υπάρχει μόνο τοπογραφικό αλλά θα πρέπει αυτό έχει χρησιμοποιηθεί σε καταχωρημένη δικαιοπραξία.

Το Η ομάδα του γραφείου μας, σε συνεργασία με υπηρεσίες και επαγγελματίες που ενέχονται με εμπράγματα δικαιώματα, παρέχει τεχνικές, οικονομικές και νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με τη διαχείριση ακινήτων. Περαιτέρω μπορεί να διασφαλίσει τη σωστή καταγραφή των ακινήτων σας και τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων αυτών σύμφωνα με το Νόμο 2308/1995 στην Κτηματολόγιο Α.Ε.

Ασχολούμαστε με κτηματολογικές μελέτες σχετικές με έργα οδοποιίας, πράξεις εφαρμογής, διευθετήσεις ρεμάτων ή Εθνικό Κτηματολόγιο, συντάσσοντας τα αντίστοιχα διαγράμματα και πίνακες.Όλες οι μελέτες συντάσσονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Πιο αναλυτικά, σχετικά με το Εθνικό Κτηματολόγιο, αναλαμβάνουμε:

  • Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων γεωτεμαχίου
  • Σύνταξη και κατάθεση δηλώσεων
  • Υποβολή ενστάσεων
  • Μελέτη ιδιοκτησιακού καθεστώτος
  • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει τεθεί από το Εθνικό Κτ.
  • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος χωρικών μεταβολών για διόρθωση ορίων γεωτεμαχίων
  • Διεκπεραίωση αιτήσεων δήλωση ακινήτου, ενστάσεων, πρόδηλου σφάλματος και διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων στις εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.
  • Παραγωγή υποβάθρων με επίγειες και φωτογραμμετρικές μεθόδους
  • Κτηματολογικοί πίνακες
  • Συμπλήρωση και ενημέρωση υπαρχόντων κτηματολογικών διαγραμμάτων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε
address
Mπιζανίου 174
ΤΚ 48200, Φιλιππιάδα
phone
+30 26830 23408
+30 69761 12151
email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
email
Βρείτε μας στο facebook
facebook/topomap.gr